Leisegang kolposkop

Može doći do eksplozije u snazi ​​proizvodnih pogona i skladišta. Takav rizik nastaje kada se u pripravku razmotre tekućine ili krute tvari koje stvaraju eksplozivne plinove ili koje sadrže eksplozivni potencijal ako se neprimjereno miješaju.

Eksplozivna atmosfera se obično događa kada je temperatura u sobi previsoka ili ako postoji takozvani električni luk. Ponekad postoji i opasnost od eksplozije kada u stanu nastane iskra.

Posebne tvornice i tvornice obično su dobro zaštićene od eksplozija, ali ponekad nema pojma na mjestima kao što su, primjerice, benzinske postaje na kojima rizik od eksplozije uzrokuju ljudi koji su tamo - neobučeni, slučajni, bacajući cigarete u potencijalno eksplozivna područja.Posebnu zaštitu od eksplozije trebalo bi proširiti ne samo na benzinskim stanicama, već i na aerodromima, uređajima za obradu otpadnih voda i stanovima u kojima se traže mlinice za žito. U brodogradilištima postoji i opasnost od eksplozije, za koju ne znaju svi.

Navedena mjesta sadržana su u zakonu koji zahtijeva proširenje posebne zaštite od eksplozije. Da bi mogli legalno poslovati, vlasnici i osobe koje se odlučuju za takve stanove moraju dokazati da posjeduju certifikate, poput certifikata o ES ispitivanju tipa, kao i mnoštvo različitih.

Europsku uniju izdaje većinu propisa koji reguliraju eksplozijsku sigurnost (& nbsp;, što znači da se trenutni propisi prirodno implementiraju u naš zakon otkako smo ušli u zajednicu.Svaki vlasnik trgovine kojoj prijeti eksplozija trebao bi točno pokazati specifičnosti mjesta u izvješću, kao i prikazati moguće scenarije situacija u kojima mogu doći do eksplozije.