Program matematike 3 razred srednje skole

Danas, u kontaktu s vrlo brzim razvojem novih računalnih tehnologija, FEM (metoda konačnih elemenata brzo je postala iznimno ozbiljan alat za numeričku analizu različitih konstrukcija. FEM modeliranje je pronašlo vrlo opasnu primjenu u gotovo svim ovim inženjerskim područjima i primijenjenoj matematici. U najjednostavnijem smislu, govoreći MES, to je komplicirana metoda rješavanja diferencijalnih i parcijalnih jednadžbi (nakon ranije diskretizacije u udobnom prostoru.

Što čini MESMetoda konačnih elemenata, koja je u ovom trenutku sama po sebi najpopularnija računalna metoda za određivanje naprezanja, generaliziranih sila, deformacija i pomaka u ispitivanim strukturama. Modeliranje MES-a temelji se na izgledu sustava za broj ostvarenih konačnih elemenata. U području svakog pojedinog elementa mogu se napraviti neke aproksimacije, a svaka nepoznata (uglavnom pomaka predstavljena je posebnom interpolacijskom funkcijom, koristeći vrijednosti samih funkcija u zatvorenom broju točaka (kolokvijalno nazvanim čvorovima.

Primjena MES modeliranjaU novije vrijeme provjeravana je čvrstoća konstrukcije, naprezanja, pomaka i simulacija bilo kakvih deformacija metodom MKE. U računalnoj mehanici (CAE ova se strategija može koristiti za proučavanje protoka topline i protoka tekućine. Metoda MES idealno je pogodna za proučavanje dinamike, statike strojeva, kinematike i magnetostatičnih, elektromagnetskih i elektrostatskih učinaka. MES modeliranje će vjerojatno biti izgrađeno u 2D (dvodimenzionalnom prostoru, gdje se diskretizacija uglavnom odnosi na podjelu određenog odjela na trokut. Zahvaljujući ovoj strategiji možemo izbrojati vrijednosti koje se pojavljuju u skupu zadanog sustava. Međutim, u sadašnjem obliku postoje neka ograničenja.

Najveći nedostaci i prednosti FEM metodeNajveća vrijednost MES-a je apsolutno mogućnost dobivanja točnih rezultata čak i za vrlo opasne oblike, za koje bi bilo vrlo teško provesti uobičajene analitičke izračune. Na poslu naziva da se jedno pitanje može kopirati u umu računala, bez potrebe za izgradnjom skupih prototipova. Ovaj mehanizam čini iznimno lakim dizajn cijelog procesa.Podjela istraživanog područja na sve kraće elemente rezultira točnijim rezultatima proračuna. Treba imati na umu i činjenicu da je, dakle, svakako veća potražnja za računalnom skalom suvremenih računala. Važno je zapamtiti da se u takvom slučaju treba podijeliti s pogreškama izračuna koje proizlaze iz brojnih aproksimacija obrađenih vrijednosti. Ako je područje koje se ispituje dano od nekoliko stotina tisuća preostalih elemenata, koji zauzimaju nelinearna svojstva, izračun koji je prisutan u takvom obliku želi biti dobro modificiran u drugim iteracijama, zahvaljujući čemu će spremno rješenje biti čisto.