Vodenje racunovodstvenih evidencija u organizacijskim jedinicama proracunske sfere

Obveza vođenja evidencije putem elektroničkih uređaja u stanju financijskog tržišta u dvije tisuće sedamnaeste godine bit će od interesa za sve poduzetnike koji izvode financijske kampanje i nude našu ljepotu i usluge subjektima bez registrirane financijske aktivnosti i za poljoprivrednike paušalnog poreza. Željeznice u fiskalnim džepovima primjenjuju se postupno.

U pedesetoj godini petnaeste godine zakonodavac je ukinuo izuzeće od obveze čuvanja elektroničkih zapisa subjektima, među kojima je uočio teške povrede. Te su se povrede uglavnom odnosile na potcjenjivanje stvarnog prometa obavljenog posla kako bi se uklopilo u opseg prometa od dvadeset tisuća, pri čemu nije postojala obveza vođenja evidencije o sreći i uslugama putem posnet blagajne i plaćanjem računa kroz nju. Industrije koje su najčešće činile ovu vrstu nedoličnog ponašanja, prema Ministarstvu financija, bile su metode vraćanja automobila, dijagnostičkih postaja za vozila, liječnika, stomatologa, frizera i kantina u područjima obrazovnih ustanova i tim upravljanim institucijama. Zakonodavac također tvrdi da će evidentiranje prometa od svih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge situaciji potrošača bez registriranih financijskih aktivnosti i za poljoprivrednike u paušalnim iznosima biti nužan potez za povećanje transparentnosti i konkurentnosti na tržištu te, uz to, omogućavanje lakše i mirnije provedbe njihovih prava pred sudom potrošača. Zajedno s četvrtim člankom Uredbe, ustanove koje pružaju usluge zamjene guma, tehnička ispitivanja i inspekcije, kao i porezni savjetnici, frizeri i kozmetičari bili su dužni odmah instalirati blagajnu zajedno s prvim danom siječnja 2000, sedamnaeste godine. U drugim slučajevima poduzetnici koji nisu obuhvaćeni posebnim propisima imaju rok od dva mjeseca od trenutka prekoračenja ograničenja od dvadeset tisuća kuna za ugradnju blagajne.