Zdrava prehrana za mr avljenje bez yo yo efekta

Kada se dan drastièno skrati, pojavljuje se u redu, vrijeme opasno teèe i mi nemamo red za prve stvari. Nije rijetkost da se poljska dnevna prehrana ¾ali na to.

Priprema zdravih obroka u neboderuU potrazi za njom zaboravljamo jesti ne¹to dobro, èesto izlasku na u¾inu u gradu, ¹to u smislu prehrane ostavlja puno toga da se po¾eli. Sreæom, postoje pametna rje¹enja koja æe znaèajno pobolj¹ati proces pripreme jela u prostorijama. Piæe s takvih ureðaja je elektrièni rezaè povræa. Kao ¹to ime sugerira, on osigurava fino rezanje povræa, bez potrebe da raèunate na tradicionalni grater. Svi znamo koliko je umorno trljati mrkve. Neæemo ga moæi stvoriti, a da je ne raspr¹imo ni u najugodnijem okru¾enju. Elektrièni rezaè povræa dio je opreme koja æe u djeliæu sekunde pretvoriti na¹e povræe u ¹tapiæe, kri¹ke, pa ih èak i samljeti u pulpu. Sve æe to uèiniti ne samo brzo, veæ æe nas odvesti i do skupljanja ostataka u kuhinji. Na¹ krevet æe samo ispirati nekoliko elemenata ispod ove vode.

©to bi trebalo oznaèiti elektrièni rezaè povræa?Trebala bi biti oprezna velièina. Ureðaj bi trebao imati ozbiljnu snagu i dodatno sadr¾avati nekoliko vrsta gratera, koje æemo uskoro moæi zamijeniti u odnosu na potrebu. No¾evi u odvojivim graterima trebaju biti izraðeni od pouzdanog nehrðajuæeg èelika, osigurat æe higijensku ispravnost i ¾ivotni vijek predmeta. Mo¾emo obratiti pozornost da li stroj radi tiho i da li se brzo pere. Trenuci ne svakog rezaèa bit æe dodani èi¹æenju u perilici posuða, vrijedno je obratiti pozornost na upute u uputama. Elektrièni rezaè povræa u tren oka pomoæi æe nam da zamislimo ukusne salate, salate, pa èak i obri¹emo krumpir za palaèinke. Zdravi, hranjivi obroci neæe biti izvan dosega.